Khảo Sát Xu
Hướng Du Lịch

Tìm hiểu thêm

Tài trợ

Visa tự hào là tài trợ chính thức của Thế Vận Hội Olympic từ năm 1986.

Tìm hiểu thêm

Đổi mới

Những đổi mới từ Visa nhằm mang lại thêm nhiều lợi ích trong lĩnh vực thanh toán điện tử cho mọi người.

Tìm hiểu thêm

Nghiên cứu

Khám phá những khuynh hướng, số liệu và tóm tắt chính từ báo cáo của Visa trong lĩnh vực thanh toán.

Tìm hiểu thêm