Pháp lý

Giới thiệu
Visa Inc. (“Visa”) duy trì website www.visa.com.vn và những website có liên quan (gọi chung là “website Visa Việt Nam”) nhằm cung cấp thông tin, tham khảo và giải trí cho bạn. Hãy cứ thoải mái sử dụng, xem, tải thông tin hay liên hệ với chúng tôi. Nhưng cũng lưu ý rằng, việc sử dụng website của Visa Việt Nam cần tuân thủ những quy định sau đây (“Quy định”) cũng như những bộ luật khác được áp dụng.
 
Khi truy cập và sử dụng website Visa Singapore, bạn đã chấp nhận và hoàn toàn đồng ý với Quy định, bạn cũng công nhận rằng những thỏa thuận khác giữa bạn và Visa sẽ được thay thế bằng Quy định, trong trường hợp có mâu thuẫn.
 
Visa có thể sửa đổi những Quy định này khi cập nhật trang web. Bạn vẫn phải tuân thủ những thay đổi đó và vì vậy hãy thỉnh thoảng truy cập trang web này để xem lại Quy định hiện hành.

Visa bảo lưu quyền hủy bỏ bất cứ nội dung nào trên website cũng như từ chối truy cập của bất cứ ai, mà không cần thông báo với bất kì lí do nào.

Sử dụng website
Nếu không có thông báo gì khác, bạn được tải những thông tin có trên trang web của Visa Việt Nam cho mục đích cá nhân, không thương mại, và bạn có thể phân phối, chỉnh sửa, truyền tải, sử dụng, hay tái sử dụng bất cứ nội dung nào của website cho những người khác hoặc mục đích thương mại mà không cần sự đồng ý bằng văn bản từ Visa hay một bên thứ ba nào khác mà Visa thấy cần thiết. Bạn phải ghi chú quyền sở hữu trí tuệ và những lưu ý bản quyền khác trên những tài liệu mà bạn tải hay copy về. Bất kì bản sao tài liệu nào từ website Visa Việt Nam mà bạn thực hiện và phân phối cho bất kì mục đích nào cũng phải chịu qui định này. 
 
Bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng website Visa Việt Nam theo cách có hại cho website, hoặc máy chủ, mạng lưới thuộc website, cũng như can thiệp vào cách sử dụng, trải nghiệm website của người khác.

Bản quyền, những quyền khác
Bạn nên biết rằng tất cả nội dung trên website của Visa đều được đăng kí bản quyền trừ khi có ghi chú khác, và nội dung này sẽ không được sử dụng khác đi ngoài Điều lệ hoăc được sự đồng ý bằng văn bản của Visa hay một bên thứ ba mà Visa thấy cần thiết. Visa không bảo đảm hay đại diện cho bạn công nhận rằng việc sử dụng tài liệu trên Visa website sẽ không xâm phạm quyền lợi của bên thứ ba nào. Bất kì sản phẩm, dịch vụ, chương trình hay công nghệ nào được mô tả trên Visa website cũng đều là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không hạn chế bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế) của Visa. Những quyền tương tự sẽ vẫn được Visa bảo hộ dù không được thể hiện công khai trên trang web.
 
Hình ảnh của người hay cảnh vật có trên website của Visa là sở hữu của Visa hoặc được phép sử dụng bởi Visa. Bạn hay một bên thứ ba nào khác không được phép sử dụng những hình ảnh này, trừ khi được cho phép trong Điều lệ hoặc nơi nào khác trên website của Visa. Bất cứ việc sử dụng hình ảnh nào không được phép sẽ vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật về sự riêng tư, công chúng, và những qui định liên quan khác.
 
Bất kì sản phẩm, dịch vụ, chương trình hay công nghệ nào được mô tả trên Visa website cũng đều là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ của Visa. Những quyền tương tự sẽ vẫn được Visa bảo hộ dù không được thể hiện công khai trên trang web.
 
Thương hiệu
Những thương hiệu, logo và dấu nhận biết dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) trên website Visa đều là thương hiệu được đăng kí và không được đăng kí của Visa và những đơn vị khác. VISA®, the Three Bands Design Mark®, 3-D SECURE®, CLASSIC®, the Comet Design Mark®, the Dove Design Mark®, ELECTRON®, INTERLINK®, the Network Design Mark®, PLUS®, the PLUS Design Mark®, TRAVELMONEY®, VERIFIED BY VISA, VISA BUXX®, VISA PLATINUM®, VISA SIGNATURE®, VISA INFINITE®, VISANET® and It's Everywhere You Want To Be® là Thương hiệu được Visa đăng kí ở Mỹ và những quốc gia khác (dấu hiệu đăng kí bản quyền trên website Visa chỉ rằng việc đăng kí được thực hiện trên toàn liên bang Mỹ). Không có nội dung nào trên website của Visa có thể được hiểu là việc sử dụng các thương hiệu trên website của Visa được cho phép, mà không có sự đồng ý của Visa hay bên thứ ba sở hữu Thương hiệu đó. Việc sử dụng trái phép bất cứ Thương hiệu, hay nội dung nào trên website của Visa đều bị ngăn cấm. Visa tích cực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của minh thông qua thủ tục pháp lí cả dân sự lẫn hình sự.

Sự đệ trình
Ngoại trừ thông tin cá nhân (được đề cập trong Quy định về sự riêng tư), bất cứ thông tin hay sự liên lạc nào được thực hiện trên website Visa Việt Nam, bằng hình thức điện tử hay hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu, câu hỏi, bàn luận, đề nghị, hay đệ trình đều được xem là không bảo mật và không độc quyền. Bất cứ điều gì được bạn gửi đến website Visa Việt Nam đều có thể được Visa sử dụng cho bất kì mục đích nào không chỉ là thay đổi, tái xuất bản, chuyển tải, công bố, phát thanh hay cập nhật.
 
Khi đệ trình thông tin đến website Visa Việt Nam, bạn đã hoàn toàn chuyển quyền sử dụng cho Visa, đồng thời từ bỏ cũng như đồng ý sẽ không bổ sung quyền sử dụng bản quyền, quyền công bố đại chúng hay quyền về sự riêng tư, sở hữu trí tuệ, độc quyền mà bạn có sở hữu ở những thông tin đó. Visa được toàn quyền sử dụng mà không chịu nghĩa vụ nào, những ý tưởng, thủ thuật, công nghệ có trong thông tin bạn gửi đến website Visa Việt Nam, cho bất cứ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi phát triển, sản xuất, tiếp thị sản phẩm và dịch vụ.
 
Khi sử dụng website này, bạn sẽ cung cấp, hoặc Visa có thể thu thập một số thông tin về bạn, cách bạn sử dụng website. Theo điều khoản của Quy định về sự riêng tư, Visa toàn quyền sử dụng những thông tin như vậy cho bất kì mục đích nào mà Visa thấy phù hợp.

Không bảo đảm và Giới hạn trách nhiệm
Đến mức tối đa cho phép của luật áp dụng, Visa từ chối bảo đảm, thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ngụ ý đảm bảo khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Không có một bảo đảm nào cho bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp hoặc được tham chiếu bởi trang web này, là chính xác, là thông tin hoặc dịch vụ đó sẽ đáp ứng bất kỳ mục đích hay nhu cầu cụ thể của bạn, hoặc những thông tin hoặc dịch vụ không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Ngoại trừ bất kỳ bảo đảm rõ ràng được tuyên bố trên trang web này, nếu có, thông tin và các dịch vụ được cung cấp hoặc được giới thiệu trên trang web này được cung cấp "như là", "có sẵn", và người sử dụng sẽ chịu tất cả những sai sót, và toàn bộ rủi ro về chất lượng đạt yêu cầu, hiệu suất , chính xác và nỗ lực.
 
Trong khi Visa có thể có nhiều nỗ lực để cung cấp thông tin trên website Visa Việt Nam chính xác và cập nhật, Visa không đảm bảo hoàn toàn cho tính chính xác, kịp thời và đầy đủ. Visa sẽ bổ sung, thay đổi, hoặc cải tiến thông tin sản phẩm, dịch vụ, chương trình và công nghệ được mô tả trên website Visa Việt Nam định kì mà không báo trước. Visa không chịu trách nhiệm cho bất cứ sai sót, thiếu hụt nào của nội dung trên website Visa Việt Nam.
 
Trên thực tế, bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng website Visa Việt Nam. Về một phạm vi nào đó được pháp luật cho phép, Visa hay tổ chức nào khác tham gia xây dựng, sản xuất, điều hành website Visa Việt Nam, cũng không phải chịu trách nhiệm nào đối với thiệt hại dù trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ hay có tính hậu quả, do bạn truy cập, sử dụng website Visa Việt Nam, ngay cả khi Visa được thông báo về khả năng xảy ra của thiệt hại đó. Ví dụ, Visa không chịu trách nhiệm đối với bất kì thiệt hại nào do virus gây ra cho máy tính hay tài khoản của bạn dù đó là do bạn tải xuống từ website Visa Việt Nam. Xin lưu ý rằng một số quyền tài phán sẽ hạn chế hoặc không cho phép loại trừ đảm bảo hoặc hạn chế trách nhiệm, do đó một số những hạn chế và loại trừ trên có thể không áp dụng với bạn.

Thỏa thuận khác
Việc sử dụng website Visa Việt Nam, hoặc những thông tin cung cấp thông qua website Visa Việt Nam, có thể sẽ phải tuân theo những thỏa thuận khác ngoài Quy định.

Liên kết
Visa không duyệt qua toàn bộ những website có liên kết với website Visa Việt Nam. Sự liên kết đó cũng không có nghĩa là Visa chấp thuận hay đảm bảo cho nội dung trên những website liên kết đó. Visa không chịu trách nhiệm với nội dung của những website có liên kết với website Visa Việt Nam; bạn sẽ phải chịu rủi ro nếu có khi truy cập những website đó.

Nước Mỹ, Thông tin trên phạm vi thế giới
Hầu hết thông tin trên website Visa Việt Nam đều có tính áp dụng trên toàn cầu, tuy nhiên cũng có một lượng thông tin nhất định chỉ áp dụng cho một số quốc gia hay khu vực. Mặc dù Visa cố gắng đánh dấu thông tin nào có giới hạn ở quốc gia hay lãnh thổ nào, nhưng cũng không thể đảm bảo rằng những thông tin không được đánh dấu nghĩa là thông tin có tính quốc tế. Bạn nên kiểm tra lại tính khả thi của thông tin trên website trước khi sử dụng cho cá nhân hay cho công ty mình.

Thông tin pháp lý
Quy Định được pháp chế bởi luật của tiểu bang California, loại trừ điều khoản về có tranh chấp luật. Mỗi chủ thể trong Quy Định của website Visa Việt Nam đồng ý với quyền xét xử của toà án thuộc tiểu bang California, và từ bỏ quyền phản đối tài phán, địa điểm hay hòa giải bất lợi nào của tòa án đó. 
 
Trong trường hợp Visa không thể thực thi một quyền lợi nào đó có trong Quy Định hay luật liên quan, không có nghĩa là Visa từ bỏ quyền lợi đó. Nếu một điều khoản nào trong Quy Định bị một tòa tư pháp nào xem là vô hiệu lực, thì bạn, Visa và tòa án đó sẽ cũng nỗ lực để ý định trong điều khoản đó có hiệu lực, và những điều khoản còn lại trong Quy Định vẫn giữ toàn bộ hiệu lực.
 
Bạn chấp thuận tuân theo các điều luật áp dụng khi sử dụng website Visa Việt Nam. Bên cạnh đó, luật pháp Mỹ và luật quản lý xuất khẩu điều tiết việc xuất và tái xuất công nghệ có xuất xứ từ Mỹ cũng như các nước.Bạn phải tuân thủ những điều luật này và không được chuyển giao, dù trực tiếp hay gián tiếp, bằng hình thức điện tử hay khác, bất cứ nội dung hay phần mềm nào trên website Visa Việt Nam đến hay từ những quốc gia hay cá nhân nước ngoài nào, vi phạm những điều luật đó.
 
Xin lưu ý rằng website Visa Việt Nam được sở hữu bởi Visa Inc., và không phải bởi tổ chức tài chính nào phát hành thẻ Visa. Không có điều khoản nào trong thỏa thuận giữa chủ thẻ Visa và tổ chức tài chính phát hành thẻ có tác động hay liên quan đến Quy Định của website này.
 
Hãy đọc qua Quy định về sự riêng tư trên website Visa Việt Nam, đó cũng là một phần của Quy Định mà bạn phải chấp nhận.