Riêng tư

Visa Inc. (“Visa”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”) mong muốn bạn sẽ cảm thấy được an toàn khi đến với website của Visa Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ sự riêng tư của bạn. Thông tin cá nhân của bạn được bảo mật. Visa tôn trọng sự riêng tư của khách đến với website www.visa.com.vn cũng như những website liên kết trong cùng nhóm website Visa Việt Nam bằng việc thông báo và giải thích trong Qui định về sự riêng tư cách thức Visa thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin về bạn mà chúng tôi có được từ website Visa Việt Nam; cách bạn lựa chọn cho phép thông tin về bạn sẽ được thu thập, sử dụng, và chia sẻ như thế nào. Visa khuyến khích bạn đọc kĩ Qui định về sự riêng tư khi bạn đến thăm bất cứ trang web nào.

1. Những trang web được bao gồm trong Qui Định về sự riêng tư này
Qui Định về sự riêng tư này ược áp dụng cho toàn bộ dịch vụ trên website Visa Việt Nam. Mặc dù đây là qui định chung của toàn khu vực, website của mỗi nước có thể có qui tắc riêng mà không được bao gồm trong qui định này. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc qui định về sự riêng tư của từng nước trước khi sử dụng trang web. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý trước với các điều khoản hiện tại cũng như tương lai của Qui Định về sự riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý, bạn nên thoát ra khoi trang web.

2. Những loại thông tin được thu thập trên website Visa Việt Nam
Có 2 loại thông tin: thông tin cá nhân và thông tin không cá nhân

Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là thông tin nhân dạng cá nhân ví dụ như tên, địa chỉ thư tín, địa chỉ email, độ tuổi. Thông tin cá nhân chỉ được thu thập khi bạn đồng ý thông tin cho chúng tôi. Visa sử dụng thông tin cá nhận nhằm hiểu thêm về nhu cầu, sở thích của bạn để phục vụ bạn tốt hơn. Chẳng hạn như, bạn có thể được yêu cầu tự nguyện cung cấp địa chỉ email để liên lạc với chúng tôi, hoặc tên, địa chỉ email khi tham gia rút thăm may mắn hay cuộc thi nào đó.

Cũng có lúc Visa sẽ hỏi bạn tự nguyện cung cấp thông tin về người khác. Ví dụ như, để bạn có thể gửi link bài viết đến họ hoặc điền tên họ tham gia vào chương trình khuyến mãi.

Một khi bạn chọn lựa sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn có thể an tâm rằng thông tin chỉ sẽ được sử dụng có lợi cho quan hệ giữa bạn và Visa. Chúng tôi cảm kích rằng bạn đã tin tưởng vào Visa, chúng tôi sẽ không bán, cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai khác.

Thông tin không cá nhân
Thông tin không cá nhân là thông tin không giúp nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như trình duyệt web, địa chỉ truy cập internet, những trang web mà bạn đã từng đến thăm v.v. Visa có thể tự động thu thập những dạng thông tin không cá nhân này khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sẽ thu thập thông tin không cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp, ví dụ thông tin điền vào bảng câu hỏi hay điều tra.

3. Tại sao chúng tôi thu thập thông tin của bạn
Mục đích cơ bản của việc thu thập thông tin cá nhân trên website Visa Việt Nam là nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm an toàn, hiện quả, những dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của bạn. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin mà chúng tôi cảm thấy cần thiết để đạt được mục đích này. Visa sẽ thu thập thông tin cá nhân cho nhưng mục đích sau đây:

  • Hỗ trợ cho bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi, thông báo, ưu đãi của Visa và những tổ chức khác;
  • Thực hiện nghiên cứu thị trường hay các hoạt động tiếp thị khác;
  • Liên lạc và thông tin đến bạn các chương trình khuyến mãi, thông báo, ưu đãi của thẻ Visa

Một số dạng thông tin cá nhân được thu thập rất quan trọng đối với chúng tôi để biết chính xác đối tượng sử dụng khuyến mãi, thông báo của Visa và để liên lạc với bạn. Nhứng dạng khác là để giúp chúng tôi phân loại đối tượng chủ thẻ cũng như biết thêm các mối quan tâm của họ.

4. Chúng tôi thu thập thông tin như thế nào
Visa thu thập thông tin khi được bạn cung cấp hoặc thông qua kĩ thuật tạo trang web.

Thông tin thu thập từ bạn
Nếu bạn chọn sử dụng một dịch vụ nào đó của trang web chúng tôi, hay tham gia rút thăm may mắn hoặc cuộc thi nào đó trên website, chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Tùy trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ ra thông tin nào là bắt buộc, thông tin nào là không bắt buộc. Nếu bạn không chọn sử dụng một dịch vụ nào đó của trang web chúng tôi, hay tham gia rút thăm may mắn hoặc cuộc thi nào đó trên website, bạn sẽ không phải cung cấp thông tin cá nhân.

Thông tin không cá nhân thu thập bằng kĩ thuật cookie
Website Visa Việt Nam sử dụng kĩ thuật cookie nhằm đem lại cho bạn trải nghiệm sử dụng tốt hơn đồng thời thu thập thông tin thống kê. Kĩ thuật cookie không thu thập thông tin cá nhân hay địa chỉ email của bạn.

Cookie là thông tin do website gửi ra, được trinh duyệt web lưu giữ trên ổ cứng của máy tính bạn. Đó là thông tin giúp trang web cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (ví dụ như xoay hướng hình ảnh trên trang web) đồng thời thống kê dữ liệu trang web, chẳng hạn như những website bạn đã từng truy cập, những file bạn đã tải về, tên miền hay quốc gia của khách đến thăm website, những trang web khách truy cập ngay trước hoặc sau khi đến website Visa Việt Nam. Tuy nhiên sẽ không có thông tin nào là cá nhân, tất cả chỉ ở dạng tập hợp.

Để duyệt web không có cookie, bạn có thể chọn thiết lập cho trình duyệt web của minh từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi có yêu cầu cookie. (Mỗi trình duyệt là khác nhau, nên bạn hãy tham khảo mục ‘Giúp đỡ’ trong menu của trình duyệt web để chọn cách xử lí phù hợp.) Trải nghiệm của bạn trên web của Visa sẽ khác đi nêu bạn chọn tắt chế độ cookie.

Web Beacons
Website Visa Việt Nam có thể sữ sử dụng kĩ thuật web beacon phục vụ mục tiêu quảng cáo, quảng cáo qua email hay theo dõi sử dụng trên website. Chúng tôi sử dụng một đơn vị thứ ba để quản lí web beacon cùng như dữ liệu từ đó. Web beacon không thu thập thông tin cá nhân hay địa chỉ email của bạn.

Web beacon còn được gọi là clear GIF (một dạng tập tin hình ảnh thông dụng), là những file tàng hình trên trang web bạn truy cập.Nếu bạn vào một trang trên website Visa Việt Nam có sử dụng web beacon, nó sẽ thông tin với máy tính của bạn để biết xem bạn đã từng đến trang web này chưa, hay đã từng xem quảng cáo nào trên trang web đó.

Địa chỉ IP
Website Visa Việt Nam có thể sẽ thu thập địa chỉ IP của bạn cho mục đích quản trị mạng, chẩn đoán lỗi của máy chủ và thu thập thông tin dạng tập hơn (như có bao nhiêu khách truy cập website Visa Việt Nam). Khi bạn truy cập một trang nào đó trên website Visa Việt Nam, máy chủ của chúng tôi sẽ lưu giữ địa chỉ IP. Địa chỉ IP là một con số được tự động gán cho máy tính của bạn khi bạn sử dụng Internet.

5. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho những ai
Chúng tôi tôn trọng niềm tin của bạn vào chúng tôi, chúng tôi sẽ không bán hay cho thuê thông tin của bạn cho bất kì ai.

Visa tuyển dụng những công ty khác để cung cấp dịch vụ đại diện cho Visa, chẳng hạn như quản lí rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, gửi email, hỗ trợ marketing, quản lí website và phân tích dữ liệu. Những đơn vị này sẽ được truy cập thông tin cá nhân và không cá nhân chỉ khi thật sự cần thiết để họ thực hiện nhiệm vụ của minh, và không được phép sử dụng cho mục đích nào khác.

Visa cũng làm việc với những công ty khác là đối tác cung cấp dịch vụ hoặc khuyến mãi cùng với Visa. Để có thể cùng cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho đối tác. Đối tác chỉ có thể sử dụng thông tin khi thấy cần thiết nhằm thực hiện dịch vụ hay ở dạng thống kê tập hợp.

Xin nhớ rằng, nếu bạn vào những website khác, gồm trang web của đối tác, bên thuê quảng cáo, điểm chấp nhận thẻ và những trang web khác có liên kết với chúng tôi, những website này có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân, và thông tin không cá nhân của bạn. Cách thức thu thập thông tin của họ không bao gồm trong Qui định về sự riêng tư này của Visa. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lí hay có nghĩa vụ gì đối với website hay qui định của họ.

Về tiết lộ thông tin cá nhân cho mục đích pháp lí và bảo vệ của Visa: Visa bảo lưu quyền được chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với một bên thứ ba nếu chúng tôi tin là hành động đó là cần thiết nhằm:

  • Tuân thủ yêu cầu pháp luật hay thủ tục pháp lí;
  • Bảo vệ quyền lợi pháp lí hay tài sản của Visa hay người sử dụng;
  • Điều tra, ngăn chặn, hành động đối với những hành vi vi phạm pháp luật, nghi ngờ gian lận, những tình huống liên quan tới nguy cơ tiềm ẩn đối với sự an toàn của con người, hay vi phạm điều kiện và điều khoản của việc sử dụng website Visa Việt Nam.

6. Quyền lựa chọn không tham gia của bạn
Visa sẽ chỉ liên lạc với bạn khi bạn đồng ý cho chúng tôi liên lạc.

Nếu bạn chọn cách nhận email, Visa sẽ gửi bạn email định kì về thông tin mới, ưu đãi, khuyến mãi từ website của chúng tôi. Bạn có thể chọn ngưng nhận email bất kì thời điểm nào. Chỉ cần làm theo hướng dẫn trong email hoặc gửi mail yêu cầu.

Nếu bạn không chọn nhận email tin tức, bạn chỉ sẽ nhận email từ Visa trả lời cho thắc mắc của bạn.

Bạn có thể từ chối tham gia nhận email trực tiếp và thông tin tiếp thị như sản phẩm, dịch vụ mới từ Visa bất cứ lúc nào, bằng cách làm theo hướng dẫn trong email hoặc gửi mail yêu cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo yêu cầu của bạn.

7. Làm thế nào để truy cập và điều chỉnh thông tin cá nhân của bạn
Trong hầu hết trường hợp, bạn sẽ có thể truy cập thông tin cá nhân mà Visa đang lưu giữ. Để chỉnh sửa hay xóa thông tin cá nhân của mình, chỉ cần làm theo hướng dẫn trong email hay trên website hoặc gửi mail yêu cầu đến chúng tôi .

8. Sự riêng tư của trẻ em
Website của Visa Việt Nam không định nhằm cho trẻ em sử dụng. Chúng tôi không có ý định thu thập thông tin từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện có thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi được thu thập, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó trong hệ thống. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người bảo trợ tìm hiểu những website mà con em họ truy cập.

9. Bảo mật thông tin của bạn
Việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập. Chúng tôi có những phương pháp bảo mật trong hệ thống ngăn chặn việc mất mát, sử dụng sai hay thay đổi thông tin mà Visa có được từ website của minh. Thật không may là sự truyền tí hiệu qua Internet hay mạng wifi sẽ không thể được bảo mật 100%. Do đó, mặc dù chúng tôi luôn cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Visa sẽ không thể đảm bảo hoàn toàn cho thông tin mà bạn gửi đến hay từ dịch vụ sản phẩm trực tuyến của chúng tôi. Bạn sẽ tự chịu nguy cơ này.

10. Chấp nhận qui định
Khi truy cập vào website của Visa Việt Nam, bạn đang chấp nhận điều kiện và điều khoản của Qui định cho sự riêng tư này, và chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn như mô tả của Qui định cho sự riêng tư này. Chúng tôi bảo lưu quyền được chỉnh sửa Qui định cho sự riêng tư này bất kì lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng website Visa Singapore sau khi chúng tôi thông báo trực tiếp cho bạn hay thông báo trên website thể hiện cho sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Qui định cho sự riêng tư này chỉ áp dụng cho thông tin chúng tôi thu thập trên website Visa Việt Nam, không áp dụng cho thông Visa có từ những nguồn khác.

Nếu ví lí do nào đó, bạn tin rằng Visa không tuân thủ Qui định cho sự riêng tư này, xin hãy thông báo cho chúng tôi theo một trong những địa chỉ bên dưới.

11. Thay đổi về điều khoản
Visa có thể thay đổi hoặc điều chỉnh Qui định cho sự riêng tư này. Nhằm giúp bạn nắm được sự thay đổi của Qui định cho sự riêng tư này, xin lưu ý rằng lần điều chỉnh gần đây nhất là vào tháng 9 năm 2004. Sự thay đổi đối với Qui định cho sự riêng tư này không ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi có được trước đó.

12. Liên hệ với chúng tôi
Xin lưu ý rằng khi bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi có liên quan đến những dịch vụ trên website Visa Việt Nam, bạn đã đồng thuận với việc Visa xử lí thông tin trên nước Mỹ nếu đó là cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ mà bạn đang sử dụng.