Mất thẻ?

Đường dây hỗ trợ khách hàng toàn cầu miễn phí của Visa

Tìm hiểu thêm

Bạn cần giúp đỡ khi thẻ bị mất hoặc bị đánh cắp? Không vấn đề gì dù bạn đang ở đâu trên thế giới, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn cầu của Visa sẽ giúp bạn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Bạn có thể gọi điện thoại miễn phí từ bất cứ nơi nào trên thế giới tới: +1 303 967 1090.

Nếu bạn ở gần nhà:

  • Liên hệ với ngân hàng của bạn ngay lập tức để báo cáo trường hợp thẻ bị mất hoạc bị đánh cắp của bạn, và được sắp xếp để được cấp lại thẻ mới và gửi qua đường bưu điện cho bạn.
  • Giữ một bản sao của tên ngân hàng phát hành thẻ của bạn, số điện thoại dịch vụ khách hàng, và số tài khoản thẻ Visa của bạn ở một nơi thuận tiện tách biệt với thẻ của bạn.

Nếu bạn đang đi du lịch xa nhà

  • Trước khi bạn thực hiện chuyến đi, ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp miễn phí ở điểm đến du lịch của bạn và giữ nó tách biệt với thẻ của bạn.
  • Liên hệ Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng toàn cầu của thẻ Visa ngay lập tức bằng cách sử dụng số điện thoại miễn phí trong mạng lưới toàn cầu của chúng tôi.

Đường dây hỗ trợ khách hàng toàn cầu miễn phí của Visa

Tìm hiểu thêm