Với mạng lưới bảo mật của Visa, bạn sẽ được bảo vệ mọi lúc mọi nơi.

Từ những cửa hàng nơi góc phố cho đến những địa điểm xa nhất trên thế giới, và thậm chí cả trong thế giới trực tuyến, mạng lưới bảo mật của Visa (VisaNet) luôn bảo đảm bảo mật cho bạn khi mua sắm trực tuyến. Hãy cùng khám phá những phương thức Visa sử dụng để bảo đảm an toàn và bảo mật khi mua sắm. Tìm hiểu về mạng lưới bảo mật và những tính năng bảo mật khác của Visa dưới đây.
   
Mạng Lưới Bảo Mật của Visa
Visa vận hành một mạng lưới thanh toán điện tử trong lĩnh vực bán lẻ lớn nhất thế giới được bảo đảm bằng mạng lưới bảo mật toàn cầu của Visa (VisaNet). Visa thiết lập nhiều tính năng bảo vệ để xác minh bất cứ giao dịch nào của bạn chỉ trong vòng 1,5 giây.
Tìm hiểu thêm »
   
Tìm hiểu về Những Tính Năng Bảo Mật Khác của Visa:
   
Xác Thực bởi Visa
Tăng cường mức độ bảo mật đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến bằng cách thiết lập thêm mật khẩu duy nhất cho các giao dịch trực tuyến.
Tìm hiểu thêm »
   
Mã Bảo Mật 3 Chữ Số
Mỗi thẻ Visa sẽ có một mã bảo mật 3 chữ số ‘CVV2’ ở mặt sau. Mã này được sử dụng để xác minh các giao dịch thương mại điện tử của bạn.
Tìm hiểu thêm »


 
Câu Hỏi Thường Gặp
 
Tôi được yêu cầu cung cấp mã CVV2 của mình. Vậy mã này là gì?
Mã CVV2 còn gọi là “Card Verification Value 2” hay “Mã Xác Thực Thẻ”. Đây là một mã bảo mật 3 chữ số nằm ở mặt sau thẻ Visa. Mã CVV2 là một tính năng bảo vệ khác mà Visa thiết kế nhằm ngăn ngừa gian lận.
Tìm hiểu thêm »
 
Làm sao để biết rằng tôi đã được bảo vệ bởi tính năng Xác Thực bởi Visa (Verified by Visa)?
Bạn cần liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ Visa để kiểm tra xem ngân hàng có cung cấp dịch vụ Xác Thực bởi Visa (Verified by Visa). Nếu có, bạn có thể đề nghị ngân hàng kích hoạt tính năng mật khẩu bảo vệ bổ sung.
Tìm hiểu thêm »
 
Mạng lưới bảo mật của Visa bảo vệ giao dịch trực tuyến của tôi như thế nào?
Mạng lưới bảo mật toàn cầu của Visa (VisaNet) sử dụng nhiều tính năng bảo mật để bảo vệ dữ liệu của chủ thẻ và duy trì mức độ tin cậy cao trong hệ thống thanh toán.
Tìm hiểu thêm »