Đổi mới ở Visa

Nhóm Thiết kế và Đổi mới của Visa, bao gồm các nhà thiết kế, kỹ sư, chuyên gia sản phẩm và lãnh đạo đổi mới, giúp khách hàng giành chiến thắng trong một thị trường cạnh tranh bằng cách tạo ra các giải pháp thương mại thông minh hơn, nhanh hơn và an toàn hơn cho khách hàng của họ. Đây là cách bạn có thể tương tác với nhóm Đổi mới và Thiết kế của Visa.

Trải nghiệm Trung tâm và Studio đổi mới của chúng tôi

Hãy cùng người tiêu dùng kết nối trải nghiệm một ngày và khám phá cách chúng ta đang thay đổi tương lai của thanh toán với các bản demo thực tế ảo về các công nghệ tiên tiến.

Khám phá cơ hội đổi mới của bạn

Các hội thảo khám phá của chúng tôi cung cấp các cuộc thảo luận sâu sắc, chi tiết về các xu hướng trong ngành và các lĩnh vực ưu tiên phát triển, giúp khách hàng mở khóa các lĩnh vực cơ hội dựa trên nghiên cứu người dùng.

Cùng tạo ra các giải pháp và kinh nghiệm tiên tiến

Chúng tôi tận dụng các kỹ thuật thiết kế để hiểu các điểm khó khăn, xác thực các khái niệm, giải pháp thiết kế, sản phẩm thử nghiệm, đồng thời ra mắt và tích hợp các sản phẩm mới vào hệ sinh thái thanh toán.


Không gian của chúng tôi

Hướng dẫn đường đi

Hãy cùng cộng tác

Truy cập Trung tâm Đổi mới tại San Francisco hoặc Studio đổi mới New York của chúng tôi để khám phá những tiềm năng mới cho khách hàng của bạn.