• Tác động xã hội

    Visa cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hòa nhập, công bằng và bền vững cho tất cả mọi người, ở mọi nơi.

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

50 M

Chúng tôi cam kết hỗ trợ kỹ thuật số 50 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn thế giới vào năm 2023, như một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm thúc đẩy công bằng kỹ thuật số.

Công bằng và hòa nhập

500 M

Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình là hỗ trợ 500 triệu người không có ngân hàng/không được phục vụ đúng mức truy cập vào tài khoản thanh toán kỹ thuật số đến năm 2020 và đang tiếp tục công việc.

Cộng đồng

85 %

Chúng tôi đã có 85%  nhân viên tham gia các chương trình Visa để đền đáp cho cộng đồng của họ trong năm tài chính 2021.