• Không một ai muốn bỏ lỡ FIFA World Cup™. Là nhà tài trợ chính thức, Visa giúp bạn không bỏ lỡ dù chỉ một giây.

cover image