Quỹ Visa

Quỹ Visa theo đuổi việc hỗ trợ các nền kinh tế hòa nhập nơi các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng có thể phát triển mạnh mẽ.

Về Quỹ Visa

Quỹ Visa theo đuổi việc hỗ trợ các nền kinh tế hòa nhập nơi các cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng có thể phát triển mạnh mẽ. Thông qua trợ cấp và đầu tư, Quỹ Visa ưu tiên phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đa dạng và hòa nhập về giới. Quỹ cũng hỗ trợ các nhu cầu mở rộng của cộng đồng và ứng phó thiên tai trong những đợt khủng hoảng. Quỹ Visa được đăng ký tại Hoa Kỳ với tư cách là một tổ chức 501(c)3.
animated person on tv
four animated people
animated people on laptops

Phương pháp tiếp cận và chiến lược

grocery store

Các chương trình và quan hệ đối tác

Để mở rộng công việc của chúng tôi hướng đến một hệ thống kinh tế công bằng hơn đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (SMB) đa dạng và hòa nhập về giới, chúng tôi hợp tác với các tổ chức hàng đầu trên thế giới. Các đối tác của chúng tôi nhìn chung thuộc một trong ba nhóm: phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ cho SMB, các nhà đầu tư và các tổ chức tập trung tập trung vào hệ sinh thái SMB mở rộng. Một vài ví dụ về các đối tác của chúng tôi bao gồm:
American Red Cross logo.
The Asia Foundation logo.
Brac logo.
Compass family services Housing Support Hope logo.
First Place for Youth logo
Gender Smart logo
KIVA logo
LISC logo
Mercy Corps logo.
Pro mujer logo.
Tipping point community logo.
Tipping point fund logo.
University of California San Francisco logo.