Biến những ý tưởng lớn của bạn thành những cơ hội lớn hơn

Các công ty công nghệ tài chính đang tái tạo hệ sinh thái thanh toán hiện đại. Là công ty hàng đầu về thanh toán toàn cầu, Visa tự hào được hợp tác với hơn 2.000 công ty công nghệ tài chính thuộc mọi quy mô trên toàn thế giới. Các chương trình của chúng tôi cung cấp quy mô và chuyên môn mà các công ty công nghệ tài chính cần để giải quyết các khó khăn của vấn đề thanh toán và thương mại điện tử.

Xem cách Visa hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính giống như bạn

Bằng cách tận dụng chuyên môn và quy mô của Visa, các công ty công nghệ tài chính đã có thể biến ý tưởng của mình thành hiện thực và cung cấp những đổi mới giao dịch thanh toán mới cho khách hàng cuối của họ. Các chương trình đối tác của Visa cho phép các công ty công nghệ tài chính đưa các ý tưởng kinh doanh và đổi mới giao dịch thanh toán của họ ra thị trường.

Airwallex

Với Fintech Fast Track, Airwallex nhanh chóng gia nhập mạng lưới Visa và ra mắt thẻ Visa. Giờ đây, khách hàng của họ đã có một phương thức mới, thuận tiện để thực hiện các giao dịch thanh toán xuyên biên giới.

Dock

Một fintech của Brazil cần phát hành thẻ cho khách hàng nhưng lại thiếu kinh nghiệm quản lý thị trường, vì vậy đối tác Dock của Visa Ready đã can thiệp và cho ra mắt thẻ sau 13 ngày.

Đọc ví dụ điển hình

Cập nhật

Đăng ký để cập nhật về những tin tức, sự kiện và tài nguyên mới nhất liên quan đến các sáng kiến fintech của Visa.
*Chương trình Visa Direct Fintech Fast Track hiện chỉ có tại Hoa Kỳ.