Thông tin Bổ sung về Quyền riêng tư

Là một công ty công nghệ thanh toán toàn cầu, Visa thực hiện nhiều vai trò. Khi hoạt động như nhà cung cấp dịch vụ cho ngân hàng phát hành thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ Visa, chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được xác nhận theo hợp đồng với khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về cách mà những công ty này xử lý thông tin cá nhân của bạn hoặc muốn thực thi các quyền của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ. Ví dụ: nếu bạn đã đăng ký với gói khuyến mãi hoàn tiền mặt hoặc ưu đãi cho khách hàng thân thiết với tổ chức tài chính hoặc đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ của mình, vui lòng liên hệ với công ty đó để biết thêm thông tin.

Các liên kết sau đây có thể giúp bạn tìm thêm thông tin về các loại thông tin mà chúng tôi xử lý. Các liên kết này cũng cho phép bạn thực thi lựa chọn quyền riêng tư của mình.  Nếu có thắc mắc, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu

Nếu bạn muốn tham khảo toàn văn Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Visa, cũng như tham khảo các chính sách cho khu vực, hãy nhấp vào bên dưới.
Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu Đầy đủ
The Visa sign outside the Foster City, California office.