Thông tin Bổ sung về Quyền riêng tư

Với tư cách là một công ty công nghệ thanh toán toàn cầu, Visa thực hiện nhiều vai trò. Khi chúng tôi đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng phát hành thẻ Visa và các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân được xác nhận theo hợp đồng với khách hàng của chúng tôi. Nếu bạn có thắc mắc về cách mà những công ty này xử lý thông tin cá nhân của bạn, hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ trực tiếp với họ. Ví dụ: nếu bạn đã đăng ký gói khuyến mãi hoàn tiền hoặc ưu đãi khách hàng thân thiết với tổ chức tài chính hoặc đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, vui lòng liên hệ với công ty đó để biết thêm thông tin.

Các liên kết sau đây có thể giúp bạn tìm thêm thông tin về các loại thông tin mà chúng tôi xử lý. Các liên kết này cũng cho phép bạn thực hiện các lựa chọn quyền riêng tư của mình.  Nếu có thắc mắc gì, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Thông báo Quyền riêng tư Toàn cầu

Nếu bạn muốn tham khảo toàn văn Chính sách Quyền riêng tư Toàn cầu của Visa, cũng như tham khảo các chính sách cho khu vực, hãy nhấp vào bên dưới.

Liên hệ với Văn phòng Quyền riêng tư Toàn cầu của Visa

The Visa sign outside the Foster City, California office.