Phương thức thanh toán

Sử dụng những API này để phát triển các phương thức bảo mật để khách hàng thanh toán trực tuyến, chuyển tiền suôn sẻ hoặc thậm chí sử dụng tiền ảo.

pay-methods-cybersource-payments-800x450

visa-direct-overview-1600x900

pay-methods-visa-checkout-800x450
devweb-86-percent-800x450
devweb-30-percent-800x450
devweb-96-percent-800x450

Sẵn sàng để bắt đầu tạo dựng?

Truy cập Trung tâm Lập trình Visa và bắt đầu khám phá tất cả các khả năng mà bạn có thể tạo nên.
Liên hệ với chúng tôi