• Phương thức thanh toán của tương lai bắt đầu với ý tưởng lớn của bạn

    Mạng lưới toàn cầu của Visa đã giúp các công ty công nghệ tài chính như Chime, Rappi và Airwallex cung cấp tầm nhìn của họ. Khám phá cách thức Visa có thể giúp bạn thực hiện tầm nhìn của mình.


Airwallex app on smartphone.
Chime app on smartphone, next to Chime card.
Finaxar app on computer screen.
Nium app on smartphone.
Rappi point of sale payment.
Trigg point of sale payment.

YAP from M2P
BPC
Global Processing Services
Railsbank

Sẵn sàng để khởi động ý tưởng của bạn?