• Phương thức thanh toán của tương lai bắt đầu với ý tưởng lớn của bạn

    Mạng lưới toàn cầu của Visa đã giúp các công ty công nghệ tài chính như Chime, Rappi và Airwallex cung cấp tầm nhìn của họ. Khám phá cách thức Visa có thể giúp bạn thực hiện tầm nhìn của mình.

Thúc đẩy sự tăng trưởng của bạn với Visa


Các ví dụ điển hình về công ty công nghệ tài chính

Visa phối hợp với nhiều đối tác công nghệ tài chính, từ các ngân hàng kỹ thuật số đến các nhân tố hỗ trợ công nghệ tài chính. Tìm hiểu thêm về họ và cách họ hợp tác với Visa nhằm giúp thúc đẩy các phương thức thương mại mới và cách thức thanh toán mới.
Airwallex app on smartphone.
Chime app on smartphone, next to Chime card.
Finaxar app on computer screen.
Nium app on smartphone.
Rappi point of sale payment.
Trigg point of sale payment.

Bộ công cụ tiếp thị và chuyên môn mà bạn cần


Các đối tác hỗ trợ Visa Fintech Fast Track

Khi đăng ký tham gia chương trình Visa Fintech Fast Track, chúng tôi giúp bạn dễ dàng tiếp cận mạng lưới đối tác qua ngăn xếp thanh toán fintech, trong đó có cả những đối tác mà bạn không biết là bạn cần.
YAP from M2P
BPC
Global Processing Services
Railsbank

Sẵn sàng để khởi động ý tưởng của bạn?