• Visa hợp tác với chính phủ các nước trên toàn thế giới

    Cùng sát cánh để thay đổi cách thanh toán và nhận thanh toán của mọi người

Visa + Chính phủ

Từ mối quan hệ hợp tác đến giải pháp thanh toán, hãy khám phá lợi ích đạt được khi đồng hành cùng chúng tôi.

Close up of hands typing at a laptop keyboard.
Woman sitting down with a laptop, monitor, books and bags on a desk.