• Visa hợp tác với chính phủ các nước trên toàn thế giới

    Cùng sát cánh để thay đổi cách thanh toán và nhận thanh toán của mọi người

Visa + Chính phủ

Từ mối quan hệ hợp tác đến giải pháp thanh toán, hãy khám phá lợi ích đạt được khi đồng hành cùng chúng tôi.

Những giải pháp thanh toán

Những sản phẩm thanh toán của chúng tôi sẽ giúp chính phủ hoạt động hiệu quả hơn.

Công cụ quản lý

Visa cung cấp các công cụ giúp chính phủ quản lý chi tiêu
Close up of hands typing at a laptop keyboard.
Woman sitting down with a laptop, monitor, books and bags on a desk.