Hãy cùng tìm kiếm các cơ hội với Visa

Hãy bắt đầu từ bức tranh toàn cảnh. Thế giới thương mại đang thay đổi và mở ra vô số cơ hội. Thanh toán điện tử là chìa khóa cho phần lớn các cơ hội này.

Thanh toán điện tử là phương thức thanh toán của tương lai


Khi thực hiện việc thanh toán điện tử, chìa khóa cho thành công vững bền chính là mạng lưới mà bạn sử dụng. VisaNet - Mạng lưới thanh toán điện tử lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ xử lý tiên tiến giúp cho doanh nghiệp phát triển thịnh vượng. Các giải pháp được thiết kế riêng cho từng khách hàng của VisaNet bao gồm sản phẩm, dịch vụ và các tính năng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của bạn.

Khi hợp tác với Visa, bạn có thể:

- Phát triển kinh doanh.
- Kinh doanh dễ dàng hơn dù ở bất cứ đâu.
- Thiết lập giải pháp riêng biệt nhằm phục vụ bán lẻ truyền thống, thương mại điện từ hay nhiều loại hình kinh doanh khác.
- Hỗ trợ và kiểm soát một cách minh bạch.
- Tăng cường kết nối toàn cầu.
- Tiếp cận khách hàng xuyên quốc gia, khám phá những thị trường kỹ thuật số mới và tham gia vào nền kinh tế toàn cầu đang bùng nổ.

Thanh toán điện tử là phương thức thanh toán của tương lai.

Hãy xem video này để biết được Visa đã hỗ trợ tạo nên sự khác biệt như thế nào.

Phát hành Tài khoản Visa


Hợp tác với ngân hàng


Phát triển giải pháp với các giao diện lập trình ứng dụng (API) của Visa

Tham gia vào Lập trình viên Visa


Chuyển tiền thông qua Visa

Liên lạc với Visa để trải nghiệm nhiều cơ hội