• Chúng tôi muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ phát triển

Đơn vị chấp nhận thẻ + Doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu thêm tại sao việc chấp nhận thẻ Visa sẽ giúp bạn phát triển kinh doanh.

Thẻ dành cho doanh nghiệp nhỏ

Thẻ được thiết kế để bạn có thể vận hành doanh nghiệp thông minh hơn.

Bảo vệ doanh nghiệp của bạn

Illustration of small business store front with figure in doorway.
Giúp lưu trữ bảo mật thông tin khách hàng.

Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch.

Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.
Giúp ngăn chặn các khiếu nại gian lận.

Sẵn sàng để trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ visa?

Tìm hiểu thêm về lợi ích của việc chấp nhận thẻ Visa.

Những công nghệ thanh toán

Visa Checkout

Visa Checkout là phương thức thanh toán trực tuyến để khách hàng thực hiện dễ dàng hơn

Phát triển kinh doanh

Những giải pháp giúp thúc đẩy doanh nghiệp của bạn
Man at table using laptop.

Giúp đỡ + hỗ trợ

An illustration of a stack of dollar currency.
Bạn có thắc mắc về quy định và phí? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Bạn có thắc mắc gì về bảo mật hay gian lận không? Hãy liên lạc với chúng tôi.

Visa logo