• Chúng tôi muốn hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ phát triển

Đơn vị chấp nhận thẻ + Doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu thêm tại sao việc chấp nhận thẻ Visa sẽ giúp bạn phát triển kinh doanh.

Illustration of small business store front with figure in doorway.
Giúp lưu trữ bảo mật thông tin khách hàng.

Learn more
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch.

Learn more
Illustration of a padlock with a keyhole in the middle.
Giúp ngăn chặn các khiếu nại gian lận.

Learn more

Sẵn sàng để trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ visa?

Tìm hiểu thêm về lợi ích của việc chấp nhận thẻ Visa.

Man at table using laptop.
Smiling woman using a tablet.

An illustration of a stack of dollar currency.
Bạn có thắc mắc về quy định và phí? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn.

Interchange
Illustration of a padlock with a dollar sign in the middle.
Bạn có thắc mắc gì về bảo mật hay gian lận không? Hãy liên lạc với chúng tôi.

Dispute resolution
Illustration: wrench partially overlapping screwdriver.
Nhận sự hỗ trợ và giúp đỡ với các câu hỏi về kĩ thuật.

Resource library
Visa Point of Sale (POS) graphic.