• Công nghệ thanh toán cho tương lai rực rỡ hơn

    Trở thành đối tác của Visa tiến gần hơn đến các giải pháp thanh toán thuộc về tương lai

Nâng cao trải nghiệm thanh toán
bạn có thể mang lại

Chúng tôi đang hợp tác với các nhà mạng điện thoại di động, nhà sản xuất thiết bị và nhà cung cấp nền tảng để đảm bảo độ tin cậy, bảo mật của các thanh toán thực hiện trên di động, trang web và mạng xã hội.

Công nghệ thanh toán

Tiên phong trong lĩnh vực thanh toán điện tử.
man-outside-mobile-552x310
mobile-payment-square-552x310

Chương trình công nghệ

Các chương trình mới giúp giải pháp của bạn tiếp cận thị trường nhanh hơn.
Man working on his laptop.