Cung cấp nhiều chức năng mới cho chương trình của bạn

Củng cố chương trình của bạn bằng cách mở rộng tiềm lực và cung cấp cho khách hàng nhiều trải nghiệm hấp dẫn hơn.

Giải pháp ưu đãi & chăm sóc khách hàng thân thiết của Visa

Giúp khách hàng tạo ra trải nghiệm người dùng tốt là bạn đang nâng cao mức độ trung thành của người dùng. Hãy tận dụng Giải pháp ưu đãi & chăm sóc khách hàng thân thiết của Visa để tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn, thúc đẩy lượng giao dịch.

Giải pháp

Tận dụng mạng lưới thanh toán bán lẻ điện tử lớn nhất thế giới để kết nối khách hàng với chủ thẻ, mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ và khiến các chương trình của bạn hấp dẫn hơn.
Person using Visa chip card at a chip-enabled terminal.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Đăng ký ngay để bắt đầu cải thiện chương trình của bạn.