VisaVue® Online

Thu thập thông tin giá trị từ dữ liệu giao dịch và dữ liệu tiêu chuẩn một cách nhanh chóng, dễ dàng

Luôn cập nhật thông tin

VisaVue® Online (VVO) giúp bạn cập nhật dữ liệu tiêu chuẩn và các giao dịch mới nhất từ mạng lưới thanh toán điện tử bán lẻ lớn nhất thế giới*.

Bằng cách thu thập dữ liệu giao dịch, sau đó phân tích và diễn giải thành những bài báo cáo dễ hiểu, VVO cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng một cách nhanh chóng và tiện lợi. Những phân tích sâu sắc về ngành được VVO thể hiện qua giao diện trực tuyến dễ hiểu. Hãy sẵn sàng để truy cập vào một thư viện báo cáo đồ sộ chỉ với một cú click chuột. Bạn còn có thể điều chỉnh nội dung báo cáo sẵn có hay tạo ra báo cáo mới từ các tư liệu.

*Báo cáo dựa trên khối lượng thanh toán, tổng giá trị thanh toán, số lượng giao dịch và lượng thẻ đang lưu thông

Lợi ích


Doanh nghiệp cần được xây dựng dựa trên sự thấu hiểu, thay vì bằng cảm tính


Công cụ báo cáo


Ví dụ những tình huống có thể áp dụng được

Tìm hiểu thêm về VisaVue® Online

Gửi email tới Văn phòng Sản phẩm VVO Châu Á - Thái Bình Dương của Visa theo địa chỉ [email protected].