Thanh toán trả góp: Người tiêu dùng có thể mua trước và thanh toán sau

Cung cấp cho khách hàng của bạn các giao dịch thanh toán gói trả góp trên giải pháp dựa trên API hoặc trên các tiêu chuẩn quốc tế hiện có.

Visa đã phát triển các giải pháp thanh toán trả góp

Visa đã mở các chức năng trên Cổng thông tin Lập trình viên Visa để cho phép khách hàng phát triển và thí điểm trải nghiệm thanh toán trả góp để cung cấp cho khách hàng của họ*

Giới thiệu về giao dịch thanh toán trả góp

Giao dịch thanh toán trả góp (trả góp) đề cập đến lựa chọn thanh toán số tiền mua hàng trong một khoảng thời gian bằng cách chia số tiền mua hàng thành các khoản thanh toán nhỏ bằng nhau. Người tiêu dùng thường sử dụng hình thức trả góp để mua các mặt hàng có giá trị trung bình và lớn (ví dụ: đồ điện tử, đồ nội thất). Nhưng ở một số thị trường, họ thậm chí có thể sử dụng hình thức thanh toán trả góp khi mua hàng hàng ngày (ví dụ: hàng tạp hóa, bán lẻ). Vậy lợi ích chính cho người tiêu dùng khi trả góp là gì? Họ có thể chia nhỏ số tiền mua hàng của mình, bao gồm các khoản phí minh bạch, thành số tiền trả định kỳ (thường là hàng tháng).
Donut chart showing 1 out of 4 payments.
Donut chart showing 2 out of 4 payments.
Donut chart showing 3 out of 4 payments.
Donut chart showing 4 out of 4 payments.

Các mô hình giao dịch thanh toán trả góp phổ biến

Có hai mô hình chính trong thị trường giao dịch thanh toán trả góp toàn cầu: Trong khi Mua hàng và Sau khi Mua hàng. Những mô hình này khác nhau ở chỗ người tiêu dùng được trả góp khi nào, ai đưa ra kế hoạch trả góp và ai trả chi phí cung cấp khoản tín dụng.*

Tạo gói trả góp

API dành cho ngân hàng phát hành để tạo gói trả góp. Các ngân hàng phát hành xác định các thuộc tính của gói trả góp như:

  • Thời hạn vay trả góp
  • Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và các loại thẻ tham gia
  • Lãi suất và phí

Kiểm tra điều kiện tham gia

API dành cho ngân hàng chấp nhận thẻ, công ty công nghệ và đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ để tra cứu (các) gói trả góp đủ điều kiện cho giao dịch trả góp. Người bán có thể giới thiệu các gói trả góp đủ điều kiện và chi phí cho chủ thẻ trong quá trình mua hàng.

Ví dụ: Gói trả góp 6 tháng cho tất cả thẻ Visa Signature của Ngân hàng A tại cửa hàng đồ gia dụng

Chọn gói trả góp

API dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ để xác nhận gói trả góp mà chủ thẻ đã chọn cho một giao dịch nhất định.

Chuyển đổi gói trả góp

API dành cho ngân hàng phát hành để chuyển đổi giao dịch ban đầu thành gói trả góp.

Lên lịch trình cho gói trả góp

API dành cho ngân hàng phát hành lên lịch trình thanh toán bằng các giao dịch trả góp. Dịch vụ sẽ tra cứu trạng thái của chủ thẻ và tính toán các khoản thanh toán trả góp hàng tháng đến hạn, để ngân hàng phát hành quản lý sổ cái chung và nhập số liệu vào sao kê của chủ thẻ một cách chính xác.


Giải pháp trả góp của Visa có thể mang lại lợi ích cho tất cả các bên trong hệ sinh thái

Người tiêu dùng

Tăng các lựa chọn thanh toán trên các thẻ hiện có trong ví

Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ

Giúp tăng doanh số bán hàng và tỷ lệ chuyển đổi

Tổ chức tài chính

Giúp tăng mức độ gắn kết và trung thành của chủ thẻ với nguồn doanh thu mới

Ngân hàng chấp nhận thanh toán

Giúp duy trì số lượng giao dịch, dịch vụ giá trị gia tăng mới dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ

Trả góp là cơ hội lớn và đang trên đà phát triển

Trên toàn cầu, số tiền trả góp chiếm 1,6 nghìn tỷ USD giá trị thị trường vào năm 2020. Và con số này đang gia tăng nhanh chóng - tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, chi tiêu qua thẻ tín dụng giảm 4% trên toàn cầu.
Growth in installments in different sectors. See the detailed image description.
Trên toàn cầu, các khoản trả góp chiếm 1,6 nghìn tỷ USD giá trị thị trường vào năm 2020. Con số này bao gồm 38% qua thẻ tín dụng, 27% qua khoản vay fintech, 20% qua khoản vay cá nhân có thể theo dõi, 12% qua cho vay mua hàng tiêu dùng lâu bền và 3% qua thẻ thanh toán của các cửa hàng.

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật thường xuyên về giải pháp trả góp