• Giải pháp kỹ thuật số của Visa

    Tận dụng kiến thức chuyên môn về công nghệ thanh toán của Visa để phát triển doanh nghiệp của bạn.

Một phụ nữ ở bên ngoài
Thanh toán bằng điện thoại
Thanh toán qua máy tính
Người phụ nữ thanh toán bằng điện thoại

Một phụ nữ đeo tai nghe
Người phụ nữ đang ăn trưa

Apple Pay

Thực hiện giao dịch thuận tiện khi đang di chuyển bằng điện thoại iPhone tương thích.

Android Pay

Android Pay cung cấp phương thức thanh toán an toàn và dễ dàng, tương thích với hầu hết các thiết bị Android.

Samsung Pay

Mua sắm hàng ngày đơn giản và bảo mật bằng thẻ Visa trên các thiết bị Samsung tương thích.

Một phụ nữ trong xe taxi
Một phụ nữ đang viết trên bảng
Một người đàn ông đang hoàn tất giao dịch bằng Visa Paywave