• Visa Ready

    Bước vào dòng đơn vị chấp nhận thẻ mới để tăng trưởng nhanh chóng trong mPOS.

Visa Ready

Các giải pháp bảo mật có đáp ứng những tiêu chuẩn thanh toán của Visa.
1

Tiếp cận

Hãy bắt đầu bằng cách làm quen với các thông số kỹ thuật đặc trưng cho thanh toán di động và SDK.
2

Chứng nhận

Chứng nhận Visa Ready đảm bảo cho các bên liên quan rằng giải pháp thanh toán của bên thứ ba đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của Visa.
3

Tốc độ

Những giải pháp có chứng nhận Visa Ready sẽ sớm được đưa ra thị trường nhờ sự hỗ trợ về phát triển và quảng cáo từ Visa.

A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Quan tâm tới Visa Ready?

Chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với các nhà cung cấp giải pháp