• Visa Ready

    Bước vào dòng đơn vị chấp nhận thẻ mới để tăng trưởng nhanh chóng trong mPOS.

Visa Ready

Các giải pháp bảo mật có đáp ứng những tiêu chuẩn thanh toán của Visa.

Cách hoạt động

Mang lại trải nghiệm kỹ thuật số liên tục nhờ tận dụng chuyên môn của Visa
1

Tiếp cận

Hãy bắt đầu bằng cách làm quen với các thông số kỹ thuật đặc trưng cho thanh toán di động và SDK.
2

Chứng nhận

Chứng nhận Visa Ready đảm bảo cho các bên liên quan rằng giải pháp thanh toán của bên thứ ba đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của Visa.
3

Tốc độ

Những giải pháp có chứng nhận Visa Ready sẽ sớm được đưa ra thị trường nhờ sự hỗ trợ về phát triển và quảng cáo từ Visa.

Lợi ích


Những giải pháp

Visa giúp bạn lưu chuyển trong hệ thống thanh toán di động

Internet kết nối vạn vật

Nhà sản xuất các loại thiết bị như thiết bị đeo trên người, thiết bị kết nối với xe hơi, quần áo, thiết bị gia dụng và ngay cả cơ sở hạ tầng của thành phố, giờ đây đã có thể áp dụng thanh toán bảo mật bằng cách tham gia Chương trình Visa Ready dành cho Internet kết nối vạn vật
A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
A woman using a smartphone and man using a laptop both sitting on a couch in front of a television.

Quan tâm tới Visa Ready?

Chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với các nhà cung cấp giải pháp