• Visa Ready

    Bước vào dòng đơn vị chấp nhận thẻ mới để tăng trưởng nhanh chóng trong mPOS.

Visa Ready

Các giải pháp bảo mật có đáp ứng những tiêu chuẩn thanh toán của Visa.
1
Hai người đàn ông gặp nhau

Tiếp cận

Hãy bắt đầu bằng cách làm quen với các thông số kỹ thuật đặc trưng cho thanh toán di động và SDK.
2
Cận cảnh một phụ nữ dùng máy tính xách tay đang cầm thẻ Visa

Chứng nhận

Chứng nhận Visa Ready đảm bảo cho các bên liên quan rằng giải pháp thanh toán của bên thứ ba đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật của Visa.
3
Một phụ nữ cầm thẻ

Tốc độ

Những giải pháp có chứng nhận Visa Ready sẽ sớm được đưa ra thị trường nhờ sự hỗ trợ về phát triển và quảng cáo từ Visa.
coffee-counter-1600x900

businessman-tablet-1600x900
mobile-pay-hand-1600x900
wearables-woman-hiking-800x450
A woman driving a black convertible car and a man in the passenger seat.
other-connected-devices-800x450

Quan tâm tới Visa Ready?

Chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với các nhà cung cấp giải pháp
Tìm đối tác của Visa Ready