• Thanh toán dễ dàng qua điện thoại

    Giải pháp thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc thanh toán và chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng mọi lúc mọi nơi.

  • Thanh toán dễ dàng qua điện thoại

    Giải pháp thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc thanh toán và chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng mọi lúc mọi nơi.