• Nền tảng Phân tích Visa

    Tập trung vào dữ liệu, thúc đẩy hiệu suất.


arrow mark showing rise in a growth chart

Chuẩn so sánh mạnh mẽ¹

Các ứng dụng của Nền tảng Phân tích Visa cung cấp các chuẩn so sánh về thị trường và sự cạnh tranh để giúp mở ra các cơ hội quan trọng.
image of a rocket

Hướng về tương lai

Nền tảng Phân tích Visa sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến và trí thông minh nhân tạo, giúp bạn mở rộng danh mục đầu tư và lượng khách hàng.
image of global net

Phạm vi toàn cầu

Nền tảng Phân tích Visa là một nền tảng đáng tin cậy và an toàn, cung cấp các dữ liệu có nguồn từ một trong những mạng lưới thanh toán lớn nhất thế giới.

A Visa card being handed to a salesperson in a retail store
woman working on her system in the office

Product screen shot of portfolio diagnostics
Product screen shot of cardholder analysis
Product screen shot of authorization analysis
Product screen shot of portfolio manager tool
image of a document and pencil

Ký hợp đồng thỏa thuận và đăng nhập

Sau khi đã đạt được hợp đồng thỏa thuận về công việc, chúng tôi sẽ quy định việc truy cập cho người dùng được ủy quyền.
image of a person

Đào tạo ban đầu

Các chuyên gia của Visa sẽ cung cấp đào tạo về quyền duy nhất, nhu cầu và khó khăn của người dùng.
image of a bubble question

Hỗ trợ liên tục

Các buổi hướng dẫn sau đào tạo và hội thảo qua web sẽ được cung cấp trên cơ sở liên tục. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ hợp tác 1:1.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Liên hệ với nhân viên điều hành phụ trách tài khoản Visa của bạn hoặc nhấp vào liên kết dưới đây.