• Visa Ready

    Cách nhanh chóng để đưa
    những giải pháp thanh toán đột phá
    ra thị trường

Visa Ready là gì?

Visa Ready là chương trình dành cho các đối tác, cam kết đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo của các giải pháp thanh toán của bên thứ ba sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật về bảo mật của Visa. Dấu chấp nhận của Visa Ready giúp nhanh chóng đưa những sáng kiến mới vào hệ thống chấp nhận thanh toán toàn cầu.

Chứng nhận giải pháp của tôi

Để được công nhận không mất nhiều thời gian.
High tech team at table working on laptops and tablet.

Nhận chứng chỉ Visa Ready

Dù bạn là một nhà cung cấp giải pháp phần cứng hay phần mềm hoặc một nhà cung cấp các loại hình công nghệ khác, để nhận được chứng chỉ Visa Ready bạn chỉ cần làm theo từng bước của quy trình đơn giản này.

Tìm một giải pháp được chứng nhận

Visa Ready khuyến khích các Đơn vị chấp nhận thanh toán Thẻ và các tổ chức tài chính áp dụng công nghệ mới.

Làm việc với các đối tác của Visa Ready

Dù bạn là một nhà cung cấp giải pháp phần cứng hay phần mềm hoặc một nhà cung cấp các loại hình công nghệ khác, để nhận được chứng chỉ Visa Ready bạn chỉ cần làm theo từng bước của quy trình đơn giản này.