• Chạm để thanh toán với Visa

    Thanh toán nhanh chóng và an toàn bằng thẻ hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc tại nơi có Biểu tượng Không tiếp xúc.

Thanh toán không tiếp xúc với Visa

Thanh toán không tiếp xúc cho phép bạn chỉ cần chạm để thanh toán. Tìm Biểu tượng Thanh toán không tiếp xúc trên thiết bị đọc thẻ và chạm thẻ hoặc điện thoại có chức năng thanh toán không tiếp xúc để thực hiện giao dịch.

Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc được bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật và được nhiều cơ quan chấp nhận thẻ chấp nhận thanh toán trên toàn Việt Nam. Không còn dấu vết để tìm tiền mặt - thanh toán dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần chạm để thanh toán bất cứ nơi nào bạn có thể

Visa Contactless card.
Watch and mobile phone with contactless payments.

Thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở đâu?

Contactless symbol.

Câu hỏi thường gặp