Thanh toán không tiếp xúc với Visa

Thanh toán không tiếp xúc cho phép bạn chỉ cần chạm để thanh toán. Tìm Biểu tượng Thanh toán không tiếp xúc trên thiết bị đọc thẻ và chạm thẻ hoặc điện thoại có chức năng thanh toán không tiếp xúc để thực hiện giao dịch.

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc của Visa

Chạm để thanh toán nhanh chóng và an toàn bằng thẻ hoặc thiết bị hỗ trợ thanh toán không tiếp xúc tại nơi có Biểu tượng không tiếp xúc.

Nhanh chóng, dễ dàng, an toàn

Công nghệ thanh toán không tiếp xúc được bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật và được nhiều cơ quan chấp nhận thẻ chấp nhận thanh toán trên toàn Việt Nam. Không còn dấu vết để tìm tiền mặt - thanh toán dễ dàng và nhanh chóng, chỉ cần chạm để thanh toán bất cứ nơi nào bạn có thể

hình ảnh thẻ không tiếp xúc của visa có màu xanh nước biển và biểu tượng thanh toán không tiếp xúc
các thiết bị thanh toán không tiếp xúc có thể là điện thoại hoặc đồng hồ thông minh

Thực hiện thanh toán không tiếp xúc ở đâu?

biểu tượng chạm để thanh toán bao gồm bốn bước sóng và bàn tay cầm thẻ trong hình ô van

Câu hỏi thường gặp