Visa payWave trên di động

Người tiêu dùng ở Úc hiện có thể thực hiện thanh toán không tiếp xúc Visa payWave thông qua các thiết bị di động hỗ trợ NFC – bằng cách chạm điện thoại của họ trước một máy thanh toán không tiếp xúc Visa payWave.

Cách thức hoạt động


Bảo mật


Lợi ích


Các cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng Visa payWave trên di động

Visa cam kết phát triển thế hệ thanh toán mới an toàn hơn cho các chủ thẻ và các đơn vị chấp nhận thẻ.