• Visa payWave

    Nhanh chóng và tiện lợi hơn tiền mặt

Logo Paywave trên máy đọc thẻ

Tìm biểu tượng

Hãy tìm biểu tượng tại quầy thanh toán.
Thẻ Visa dùng paywave

Vẫy thẻ hoặc thiết bị của bạn

Vẫy thẻ hoặc thiết bị của bạn ở phía trước máy đọc thẻ và chờ xác nhận.
Người phụ nữ xách túi mua hàng

Nhận lấy hàng đã mua.

Bạn có thể lấy hóa đơn nếu muốn. Nếu không – vậy là xong.

shopping-paywave-mobile-800x450

cafe-card-paywave-800x450
shopping-paywave-mobile-v2-800x450