• Visa payWave

    Nhanh chóng và tiện lợi hơn tiền mặt


Một người phụ nữ đang sử dụng Visa Paywave

Thẻ Visa thông dụng có gắn chip
Điện thoại có biểu tượng Visa Paywave