• Visa payWave

    Nhanh chóng và tiện lợi hơn tiền mặt

Tìm biểu tượng

Hãy tìm biểu tượng tại quầy thanh toán.

Vẫy thẻ hoặc thiết bị của bạn

Vẫy thẻ hoặc thiết bị của bạn ở phía trước máy đọc thẻ và chờ xác nhận.

Nhận lấy hàng đã mua.

Bạn có thể lấy hóa đơn nếu muốn. Nếu không – vậy là xong.

Một người phụ nữ đang sử dụng Visa Paywave

Thẻ Visa thông dụng có gắn chip
Điện thoại có biểu tượng Visa Paywave