• Quét mã QR để thanh toán với Visa – công nghệ thanh toán hoàn toàn mới trên điện thoại di động

    Với công nghệ thanh toán qua mã QR từ Visa, bạn có thể sử dụng điện thoại để thanh toán thật an toàn và tiện lợi.

  • Quét mã QR để thanh toán với Visa – công nghệ thanh toán hoàn toàn mới trên điện thoại di động

    Với công nghệ thanh toán qua mã QR từ Visa, bạn có thể sử dụng điện thoại để thanh toán thật an toàn và tiện lợi.

  • Quét mã QR để thanh toán với Visa – công nghệ thanh toán hoàn toàn mới trên điện thoại di động

    Với công nghệ thanh toán qua mã QR từ Visa, bạn có thể sử dụng điện thoại để thanh toán thật an toàn và tiện lợi.


scan-to-pay-consumer-instores-1600x900
scan-to-pay-consumer-bills-1600x900
scan-to-pay-consumer-cabs-1600x900