• Thẻ Chip

    An toàn hơn, tiện lợi hơn, đem lại nhiều lựa chọn hơn cho chủ thẻ.

Thẻ chip

Thẻ chip là thẻ thanh toán có gắn microchip. Sức mạnh điện toán của chip nghĩa là các thẻ thông minh có thể cung cấp những dịch vụ, lựa chọn thanh toán mới, tăng cường mức độ bảo mật, mức độ thuận tiện và mang nhiều lựa chọn hơn.