Visa Commercial Pay. Gói giải pháp thanh toán B2B ảo

Cải thiện dòng tiền và loại bỏ các quy trình thủ công lỗi thời với Visa Commercial Pay. Chúng tôi đã xem xét dựa trên rất nhiều trường hợp sử dụng chi tiêu kinh doanh, từ giao dịch thanh toán của nhà cung cấp đến các tùy chọn thanh toán di động và đi lại của công ty để mang đến một giải pháp giúp đơn giản hóa cách thức các doanh nghiệp quản lý các khoản giao dịch thanh toán.

Với giao diện dễ sử dụng, Visa Commercial Pay giúp các doanh nghiệp hợp lý hóa các tác vụ, tự động đối chiếu và truyền đạt thông tin giao dịch thanh toán thẻ ảo trong một nền tảng trung tâm và an toàn.


Đối với các khoản giao dịch thanh toán cho nhà cung cấp B2B

Trải nghiệm hiệu quả thanh toán tài khoản cao hơn và cải thiện quy trình mua sắm với Visa Commercial Pay.

Quản lý giao dịch thanh toán bằng thẻ ảo thông qua một nền tảng tích hợp giúp tự động hóa và số hóa các quy trình mua hàng cũng như quản lý tài chính.

Cách Visa Commercial Pay giúp giao dịch thanh toán cho nhà cung cấp B2B

Khớp dữ liệu tự động

Tăng tốc độ đối chiếu các khoản giao dịch thanh toán.

Gia hạn Số ngày Phải trả Nhà cung cấp (Days Payable Outstanding, DPO)

Cải thiện vị thế dòng tiền với DPO.

Giảm Thời gian Thu hồi Tiền hàng Tồn đọng

Củng cố mối quan hệ đối tác nhờ giao dịch thanh toán nhanh hơn cho nhà cung cấp.

Đảm bảo tuân thủ trong hoạt động sử dụng thẻ

Thực thi tuân thủ về các biện pháp kiểm soát chi tiêu tại điểm mua hàng.

Khả năng hiển thị trực quan dữ liệu thanh toán

Visa Commercial Pay cung cấp cho bạn một nền tảng để hiển thị dữ liệu thanh toán tốt hơn.

Tự động hóa các quy trình

Giảm giao dịch thanh toán cũng như thời gian xử lý thanh toán bằng cách tự động hóa và số hóa các quy trình thủ công.

Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số về các khoản giao dịch thanh toán cho nhà cung cấp B2B

Liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để tìm hiểu thêm về cách Visa Commercial Pay có thể nâng cao chương trình thẻ thương mại của bạn.