Chỉ số minh bạch dòng tiền

Thực hiện bộ câu hỏi

Hãy thực hiện Khảo sát Chỉ số minh bạch dòng tiền và tìm hiểu xem bạn xếp ở thứ hạng bao nhiêu khi so với các tập đoàn ở Singapore và các quốc gia khác trên thế giới.