Quản lý hóa đơn doanh nghiệp

Xóa bỏ những trở ngại trong thanh toán B2B để thanh toán và nhận thanh toán dễ dàng hơn.

Quản lý Hóa đơn


Cách thức hoạt động của Quản lý hóa đơn


Lợi ích

Tài liệu Quản lý hóa đơn

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Visa có thể cung cấp.

Thực hiện thay đổi ngay bây giờ

Liên hệ với Visa

Điền vào mẫu đơn giản để yêu cầu đại diện của Visa liên lạc với bạn.

Những thông tin bạn có thể quan tâm


Customer paying for a coffee using a Visa credit card. Unexpected expenditures with company cards, such as eating out, necessitate good spend management protocols
ymabii-info-for-small-business-800x450.jpg
Business owner examining the Visa business software solutions that are enabling their business to grow