• Tự động hóa giao dịch

    Tự động hóa quá trình giao dịch của bạn và loại bỏ các giao dịch mua ngoài quy chuẩn.

Tự động hóa từ Mua sắm-đến-Thanh toán


Cách thức hoạt động của tự động hóa giữa cá nhân (P2P)


Lợi ích

Tài liệu về tự động hóa P2P

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Visa có thể cung cấp.

Thực hiện thay đổi ngay bây giờ

Những thông tin bạn có thể quan tâm