• Tự động hóa giao dịch

    Tự động hóa quá trình giao dịch của bạn và loại bỏ các giao dịch mua ngoài quy chuẩn.Tài liệu về tự động hóa P2P

Tìm hiểu thêm về các dịch vụ Visa có thể cung cấp.

Liên hệ với Visa

Điền một mẫu đơn giản để yêu cầu đại diện của Visa liên lạc với bạn.