Group of business people in office discussing ideas.

Payment automation,
the easy way

A secure and fast way to pay

Nhận thông tin dành cho nhà cung cấp

Xử lý điện thanh toán xuyên suốt của Visa

Công nghệ tiên tiến này hoạt động trên toàn bộ mạng lưới Visa giúp tăng hiệu quả kết nối giữa người mua với nhà cung cấp, giữa đơn vị chấp nhận thẻ với khách hàng.

Visa STP cho người mua

Một cách dễ dàng để tự động hóa 100% thanh toán.
Rows of large batteries with every two connected by cables.
Man drawing chart on glass idea board.

Visa STP cho nhà cung cấp

Gỡ bỏ những rắc rối trong việc chấp nhận thanh toán hóa đơn B2B.

Bạn quan tâm đến việc Xử lý điện thanh toán xuyên suốt của Visa?

Chúng tôi có giải pháp cho cả người mua và nhà cung cấp

Những thông tin bạn có thể quan tâm

Man speaking to three professionally dressed smiling colleagues.