Group of business people in office discussing ideas.

Payment automation,
the easy way

A secure and fast way to pay

Nhận thông tin dành cho nhà cung cấp

Xử lý điện thanh toán xuyên suốt của Visa

Công nghệ tiên tiến này hoạt động trên toàn bộ mạng lưới Visa giúp tăng hiệu quả kết nối giữa người mua với nhà cung cấp, giữa đơn vị chấp nhận thẻ với khách hàng.
Rows of large batteries with every two connected by cables.
Man drawing chart on glass idea board.

Bạn quan tâm đến việc Xử lý điện thanh toán xuyên suốt của Visa?

Chúng tôi có giải pháp cho cả người mua và nhà cung cấp