Mạng Lưới Thương Mại Visa

Mạng lưới Thương mại Visa cho phép các đơn vị chấp nhận thẻ tạo trải nghiệm thương mại trực tuyến và trên ứng dụng để thu hút khách hàng mới, thúc đẩy lòng trung thành và tăng doanh thu trên mạng lưới thanh toán lớn nhất thế giới.

Bạn có đi Uber và muốn tìm hiểu thêm không?


Muốn trở thành một đơn vị chấp nhận thẻ hợp tác với Uber?

Thắc mắc khác? Hãy trao đổi với Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Bạn quan tâm đến việc tích hợp Mạng lưới Thương mại Visa vào ứng dụng hay trang web của mình?

Thắc mắc khác? Hãy trao đổi với Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.