Mạng Lưới Thương Mại Visa

Mạng lưới Thương mại Visa cho phép các đơn vị chấp nhận thẻ tạo trải nghiệm thương mại trực tuyến và trên ứng dụng để thu hút khách hàng mới, thúc đẩy lòng trung thành và tăng doanh thu trên mạng lưới thanh toán lớn nhất thế giới.

Đối tác nổi bật: Uber

Uber và Mạng lưới Thương mại Visa đã tặng các chuyến đi Uber khi khách hàng mua sắm tại các đơn vị chấp nhận thẻ hay doanh nghiệp nhỏ địa phương để tôn vinh những thành phố sôi động, giàu sức sống.

Bạn có đi Uber và muốn tìm hiểu thêm không?

Mạng lưới Thương mại Visa cho đơn vị chấp nhận thẻ

Mạng lưới Thương mại Visa cho phép các đơn vị chấp nhận thẻ tạo ra những trải nghiệm thương mại độc đáo trên ứng dụng để thu hút khách hàng mới, thúc đẩy lòng trung thành và tăng doanh thu.

Muốn trở thành một đơn vị chấp nhận thẻ hợp tác với Uber?

Thắc mắc khác? Hãy trao đổi với Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

Mạng lưới Thương mại Visa cho Nhà xuất bản

Mạng lưới Thương mại Visa cung cấp ứng dụng và web phương thức cho các nhà sản xuất để thúc đẩy sự gắn bó và lòng trung thành của khách hàng bằng cách tặng thưởng cho người dùng ở những thời khắc quan trong ngày của họ.

Bạn quan tâm đến việc tích hợp Mạng lưới Thương mại Visa vào ứng dụng hay trang web của mình?

Thắc mắc khác? Hãy trao đổi với Nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi.