• Chấp nhận thanh toán thông qua điện thoại

    Giờ đây bạn có thể kinh doanh thuận lợi hơn với khả năng chấp nhận thanh toán qua điện thoại. Công nghệ thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

  • Chấp nhận thanh toán thông qua điện thoại

    Giờ đây bạn có thể kinh doanh thuận lợi hơn với khả năng chấp nhận thanh toán qua điện thoại. Công nghệ thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

Quét mã QR để thanh toán dành cho người bán lẻ


Mã QR trong việc thanh toán 
Thanh toán qua mã QR
Xác nhận thanh toán qua mã QR