• Chấp nhận thanh toán thông qua điện thoại

    Giờ đây bạn có thể kinh doanh thuận lợi hơn với khả năng chấp nhận thanh toán qua điện thoại. Công nghệ thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

  • Chấp nhận thanh toán thông qua điện thoại

    Giờ đây bạn có thể kinh doanh thuận lợi hơn với khả năng chấp nhận thanh toán qua điện thoại. Công nghệ thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.