• Chấp nhận thanh toán thông qua điện thoại

    Giờ đây bạn có thể kinh doanh thuận lợi hơn với khả năng chấp nhận thanh toán qua điện thoại. Công nghệ thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

  • Chấp nhận thanh toán thông qua điện thoại

    Giờ đây bạn có thể kinh doanh thuận lợi hơn với khả năng chấp nhận thanh toán qua điện thoại. Công nghệ thanh toán qua mã QR của Visa giúp việc chấp nhận thanh toán trở nên dễ dàng, nhanh chóng và an toàn.

Tại sao lại là Thanh toán qua mã QR của Visa


Có một cách đơn giản hơn để nhận thanh toán qua điện thoại di động


Sau đây là cách mà giải pháp thanh toán QR của Visa hoạt động


Hưởng lợi ích của chấp nhận thanh toán qua điện thoại di động


Bắt đầu chấp nhận giải pháp thanh toán qua mã QR của Visa ngay hôm nay

Các tổ chức tài chính tham gia bao gồm: