Guaranteed payments are just the start

Find an acquirer and become a Visa-accepting merchant.

Visa Acceptance dành cho đơn vị lập hóa đơn

Bạn muốn trở thành đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ Visa?

Tìm hiểu cách thức đơn giản để bắt đầu chấp nhận thanh toán thẻ Visa.

Những thông tin bạn có thể quan tâm

Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.