A group of volunteers working together to hoist a wall stud.

Accepting Visa can help attract more donations

Find an acquirer and become a Visa-accepting merchant.

Chấp nhận thanh toán Visa cho các tổ chức phi lợi nhuận

Chấp nhận thanh toán bằng Visa có thể giúp các tổ chức phi lợi nhuận vượt qua thách thức hành chính, mang lại nhiều lợi ích đáng kể và giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.
Tapping Visa card  with Visa's contactless payments system.

Bạn muốn trở thành một đơn vị chấp nhận thẻ Visa?

Tìm hiểu cách thức đơn giản để bắt đầu chấp nhận thanh toán thẻ Visa.

Những thông tin bạn có thể quan tâm

Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.