Bạn muốn nhanh và an toàn. Chúng tôi có thanh toán không tiếp xúc.

Giờ đây các bạn có thể mang lại trải nghiệm thanh toán dễ dàng cho khách hàng ngay tại POS.

Thanh toán không tiếp xúc

Thanh toán không tiếp xúc cho phép khách hàng chỉ cần chạm nhẹ để thanh toán bằng thẻ thanh toán không tiếp xúc, điện thoại di động hay thiết bị cho phép thanh toán.

Lợi ích

Tại sao sử dụng công nghệ thanh toán không tiếp xúc?

Người tiêu dùng đang dần chuyển sang sử dụng công nghệ thanh toán không tiếp xúc Biểu tượng thanh toán không tiếp xúc. bởi vì công nghệ này giúp chủ thẻ giao dịch nhanh hơn và bảo mật hơn. Công nghệ thanh toán không tiếp xúc có thể đem lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn như sau.

Illustration of greater than 34% circled partially overlapping computer display of contactless logo.

Hỗ trợ dành cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ không tiếp xúc

Illustration of storefront with award ribbon indicating 3 times more likely to think merchant is reputable.
Welcome sign indicating 2 times more likely to enter an unfamiliar store.

So sánh công nghệ

Tương lai của thanh toán nhanh, đơn giản và an toàn tại các POS

Thẻ tín dụng, ghi nợ nhanh thương hiệu Visa (qVSDC) là phương thức thanh toán không tiếp xúc an toàn, bảo mật hơn công nghệ thanh toán không tiếp xúc bằng dải từ (MSD).

Contactless benefits table

Bắt đầu

Đăng ký để được nhận email với các thông tin cập nhật về công nghệ thanh toán không tiếp xúc và lợi ích của công nghệ này đối với sự phát triển doanh nghiệp của bạn.