• Chấp nhận thẻ mọi lúc, mọi nơi

  Chấp nhận thanh toán thẻ trên thiết bị di động để tăng doanh số một cách dễ dàng.

 • Có thể mang theo

  Chấp nhận thẻ mọi nơi, từ cửa hàng cho đến trên đường phố.

 • Chi phí thấp

  Bắt đầu dễ dàng với mức phí thấp nhất.

 • Chuyên nghiệp

  Gần 8 trên 10 chủ thẻ nói rằng việc chấp nhận thẻ phản ánh tình trạng và chất lượng của bạn.* *Added Value Visa mPOS Global Report, Sept. 2013 (Báo Cáo Giá Trị Gia Tăng Visa mPOS Toàn Cầu tháng 9/2013).

Phát triển doanh nghiệp của bạn với mPOS

Phần cứng và phần mềm với chi phí thấp cho phép bạn bắt đầu chấp nhận thanh toán bằng thẻ một cách dễ dàng với mức phí hàng tháng rất nhỏ.
A smiling merchant bakery owner engaging with a customer.
A pizza delivery person holding two pizza boxes as the customer is making a mobile payment.
A barista preparing an espresso drink in a coffee shop.

Bắt đầu

Chúng tôi sẽ giúp bạn triển khai mPOS cho doanh nghiệp.
Woman using a mobile card reader to make purchase at food truck.
A man sitting while using a laptop.
Man handing Visa card to female retailer for purchase.

Khám phá các cơ hội mPOS mới.

Visa có thể giúp bạn bắt đầu