• Dịch vụ Thanh toán Visa Easy

    Xử lý nhiều giao dịch trong thời gian ngắn hơn.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ Thanh toán Visa Easy giúp bạn và khách hàng thanh toán nhanh chóng, tiện lợi hơn.
Illustration of light bulb partially overlapping a Visa chip card.

Không cần chữ ký hay mã PIN

Hầu hết các giao dịch bằng thẻ dưới 25 USD đều phù hợp

Loại bỏ yêu cầu về biên lai

Loại bỏ khâu xử lý giấy tờ
Illustration of small business store front with figure in doorway.

Không cần đăng ký

Các nhà bán lẻ trong hầu hết MCC đều đủ điều kiện

Các lợi ích của Dịch vụ Thanh toán Visa Easy (VEPS)

Nhanh chóng và tiện lợi hơn tiền mặt

Bảo vệ khỏi giao dịch bồi hoàn


Hỏi đáp

Các câu hỏi thường gặp về Dịch vụ Thanh toán Visa Easy

Quan tâm đến VEPS?

Hãy liên hệ với ngân hàng chấp nhận thanh toán để tìm hiểu thêm về những lợi ích của VEPS.