• Visa Ready

    Ứng dụng những giải pháp thanh toán đột phá đáp ứng tiêu chuẩn của Visa cho thanh toán di động.

Visa Ready

Chương trình Visa Ready giúp các đơn vị chấp nhận thẻ tiếp nhận các giải pháp thanh toán mới dễ dàng hơn. Các giải pháp này đáp ứng các tiêu chuẩn của Visa và giúp tăng doanh thu bằng cách mở rộng việc sử dụng và chấp nhận thanh toán điện tử. Mục tiêu của chúng tôi là biến việc mua hàng trên thiết bị di động và thiết bị kết nối được đơn giản, thuận tiện và bảo mật giống như khi quẹt thẻ nhựa.

Cách thức hoạt động

Visa Ready cung cấp công nghệ mới cho doanh nghiệp nhỏ.

Lợi ích


Những giải pháp

Các giải pháp thanh toán mới. Được chứng nhận bởi Visa Ready.

Bạn quan tâm tới Visa Ready?

Chúng tôi có thể giúp bạn kết nối với các nhà cung cấp giải pháp.