Balance security and convenience with Visa

Find an acquirer and become a Visa-accepting property manager.

Chấp nhận thanh toán Visa cho nhà quản lý bất động sản

Bạn muốn trở thành một đơn vị chấp nhận thẻ Visa?

Tìm hiểu cách thức đơn giản để bắt đầu chấp nhận thẻ Visa.

Những thông tin bạn có thể quan tâm

Person tapping contactless Visa card on contactless enabled payment terminal.