• Mối quan hệ bền chặt hơn với các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ vững mạnh hơn.
    Điều đó tốt hơn mức bình thường.

    Visa Direct giúp các ngân hàng chấp nhận thanh toán và các bên điều phối thanh toán thực hiện thanh toán nhanh hơn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Doanh nghiệp nhỏ mong muốn rút tiền nhanh hơn

Các giải pháp thanh toán truyền thống thường yêu cầu người bán phải đợi nhiều ngày để thu các khoản thanh toán qua thẻ và chỉ có thể thực hiện việc này vào ngày làm việc. Ngân hàng chấp nhận thanh toán và các bên điều phối thanh toán có thể giúp đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ nâng cao khả năng thanh khoản của họ bằng cách cung cấp quyền rút doanh thu bán hàng qua thẻ theo yêu cầu1, trong thời gian thực với Visa Direct.
60 percent.

trong số các doanh nghiệp nhỏ tham gia khảo sát cho biết báo cáo dòng tiền là mối quan ngại hàng tháng.2

79 percent.

trong số các doanh nghiệp nhỏ tham gia mong muốn các tùy chọn quyết toán nhanh hơn.2


Quyết toán nhanh hơn bằng Visa Direct

Quyết toán Đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ bằng Visa Direct cho phép các bên điều phối thanh toán mang lại cho các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ khả năng thu các khoản thanh toán qua thẻ khi họ muốn, bao gồm các khoản thanh toán trong ngày, theo yêu cầu. Visa Direct là một tính năng của VisaNet giúp thanh toán trực tiếp đến tài khoản đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trong thời gian thực 1 bằng cách sử dụng các thông tin đăng nhập thẻ. Với Visa Direct, các giải pháp thanh toán truyền thống có thể được chuyển đổi thành trải nghiệm kỹ thuật số với khả năng:

Tiếp cận các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trên toàn thế giới

Gửi tiền trong thời gian thựcđến gần hai tỷ thẻ ghi nợ trên toàn thế giới.

Trải nghiệm quyết toán tốt hơn

Xây dựng các giải pháp quyết toán theo yêu cầu đơn giản cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, giúp gửi tiền 24/7/365.

Đơn giản hóa các hoạt động thanh toán

Khai thác khả năng thanh toán ở quy mô phù hợp bằng điểm truy cập duy nhất của Visa Direct.

An ninh và độ tin cậy

Truy cập vào mạng lưới đáng tin cậy của Visa để giúp quý vị tự tin rằng các khoản tiền và thông tin được xử lý một cách an toàn và thích hợp.

Ipad displaying dashboard enabled by Visa Direct showing 1,645 euros in Total Sales and 1,425.96 euros ready for real-time payment.

Quyết toán nhanh hơn giúp cả đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và PayFacs cùng có lợi.

Thanh toán cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ1trong thời gian thực do Visa Direct hỗ trợ có thể giúp tạo ra giá trị và sự khác biệt cho ngân hàng chấp nhận thanh toán và các bên điều phối thanh toán.
81 percent.

trong số các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ tham gia khảo sát sẽ trả tiền để được quyết toán trong thời gian thực.2

Bắt đầu với Visa Direct

Đừng để các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ phải đợi nhiều ngày mới được thanh toán. Tìm hiểu về thiết lập giải pháp do Visa Direct hỗ trợ ngay bây giờ.