• Mối quan hệ bền chặt hơn với các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ vững mạnh hơn.
    Điều đó tốt hơn mức bình thường.

    Visa Direct giúp các ngân hàng chấp nhận thanh toán và các bên điều phối thanh toán thực hiện thanh toán nhanh hơn cho các doanh nghiệp nhỏ.

60 percent.

trong số các doanh nghiệp nhỏ tham gia khảo sát cho biết báo cáo dòng tiền là mối quan ngại hàng tháng.2

79 percent.

trong số các doanh nghiệp nhỏ tham gia mong muốn các tùy chọn quyết toán nhanh hơn.2


Tiếp cận các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ trên toàn thế giới

Gửi tiền trong thời gian thựcđến gần hai tỷ thẻ ghi nợ trên toàn thế giới.

Đọc bản tóm lược thông tin

Trải nghiệm quyết toán tốt hơn

Xây dựng các giải pháp quyết toán theo yêu cầu đơn giản cho đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, giúp gửi tiền 24/7/365.

Đơn giản hóa các hoạt động thanh toán

Khai thác khả năng thanh toán ở quy mô phù hợp bằng điểm truy cập duy nhất của Visa Direct.

An ninh và độ tin cậy

Truy cập vào mạng lưới đáng tin cậy của Visa để giúp quý vị tự tin rằng các khoản tiền và thông tin được xử lý một cách an toàn và thích hợp.

Ipad displaying dashboard enabled by Visa Direct showing 1,645 euros in Total Sales and 1,425.96 euros ready for real-time payment.

81 percent.

trong số các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ tham gia khảo sát sẽ trả tiền để được quyết toán trong thời gian thực.2

Bắt đầu với Visa Direct

Đừng để các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ phải đợi nhiều ngày mới được thanh toán. Tìm hiểu về thiết lập giải pháp do Visa Direct hỗ trợ ngay bây giờ.