• Lực lượng lao động mạnh hơn, năng lực cạnh tranh lớn hơn.
    Điều đó tốt hơn mức bình thường.

    Visa Direct hỗ trợ các giải pháp thanh toán tiền lương nhanh hơn để giúp thu hút và giữ chân người lao động.

84 percent
68 percent
84 percentÍcone lupa de pesquisa

Bắt đầu với Visa Direct

Tăng mức độ hài lòng của người lao động với giải pháp Rút Tiền Công Lao Động của Visa Direct.