• Lực lượng lao động mạnh hơn, năng lực cạnh tranh lớn hơn.
    Điều đó tốt hơn mức bình thường.

    Visa Direct hỗ trợ các giải pháp thanh toán tiền lương nhanh hơn để giúp thu hút và giữ chân người lao động.

Thanh toán nhanh, đơn giản cho người lao động ngay ngày nay

Trong thời đại đầy thách thức ngày nay, người lao động thường cần rút các khoản thu nhập của họ ngay lập tức, thậm chí cả giữa các chu kỳ trả lương. Tình trạng căng thẳng và bất định về tài chính này không chỉ có thể ảnh hưởng đến phúc lợi của người lao động mà còn ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả của họ2.
84 percent
68 percent
84 percent

Visa Direct có thể giúp quý vị thanh toán cho nhân viên của mình khi họ cần

Visa Direct là tính năng thanh toán1 trong thời gian thực mang đến các giải pháp Rút Tiền Công Lao Động (EWA) để gửi các khoản thanh toán qua Mạng lưới Visa toàn cầu. Hợp tác với nhà cung cấp giải pháp Visa Direct, quý vị có thể triển khai một giải pháp khác biệt cho người lao động và doanh nghiệp của mình:

Giải pháp: Rút Tiền Công Lao Động


Khám phá cách EWA có thể mang lại lợi ích cho người lao động và doanh nghiệp của quý vị

Ícone lupa de pesquisa

Bắt đầu với Visa Direct

Tăng mức độ hài lòng của người lao động với giải pháp Rút Tiền Công Lao Động của Visa Direct.