• Khác biệt hóa trải nghiệm người bán trên thị trường của quý vị nhờ giải pháp thanh toán nhanh chóng, đơn giản

    Cung cấp giải pháp thanh toán theo yêu cầu 1 trong thời gian thực với Visa Direct.

Người bán trực tuyến yêu cầu giải pháp thanh toán nhanh chóng, đáng tin cậy

Giống như tất cả các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ, người bán trên thị trường phụ thuộc vào việc quyết toán nhanh chóng để quản lý hoạt động kinh doanh của họ và tốc độ và khả năng thanh toán sau khi bán hàng là động lực chính để người bán lựa chọn và tin tưởng giải pháp.
60 percent.
55 percent.
81 percent.

Visa Direct có thể giúp quý vị thanh toán cho người bán của mình một cách nhanh chóng và theo yêu cầu

Visa Direct là tính năng1 thanh toán trong thời gian thực có thể cho phép các thị trường gửi các khoản thanh toán tới người bán trên thị trường trên toàn thế giới. Hợp tác với nhà cung cấp giải pháp Visa Direct, quý vị có thể triển khai một giải pháp thanh toán khác biệt cho người bán:

Thanh toán cho người bán nhanh hơn mang lại lợi ích cho thị trường


Tìm nhà cung cấp giải pháp Visa Direct6 có thể hợp tác với quý vị


Instant Pay app screen next to sentence saying Instant Pay is here.

Bắt đầu với Visa Direct

Mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những trải nghiệm quốc tế mà họ xứng đáng có được ngày nay.