• Khác biệt hóa trải nghiệm người bán trên thị trường của quý vị nhờ giải pháp thanh toán nhanh chóng, đơn giản

    Cung cấp giải pháp thanh toán theo yêu cầu 1 trong thời gian thực với Visa Direct.

60 percent.
55 percent.
81 percent.
Instant Pay app screen next to sentence saying Instant Pay is here.

Bắt đầu với Visa Direct

Mang đến cho khách hàng trên toàn thế giới những trải nghiệm quốc tế mà họ xứng đáng có được ngày nay.