• Airwallex + Visa. Phá vỡ các rào cản thương mại quốc tế

    Hãy đọc về cách Visa giúp Airwallex thực hiện tầm nhìn của họ trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế nhanh hơn, rẻ hơn và minh bạch hơn.

Sứ mệnh của Airwallex

Airwallex Vice President of Engineering, Craig Rees.

Visa đã giúp Airwallex như thế nào


Airwallex qua những con số

Các giải pháp Visa được Airwallex sử dụng

Có ba lĩnh vực mà Visa giúp Airwallex đạt được tầm nhìn của họ: thông qua việc sử dụng các sản phẩm thanh toán thương mại, chương trình Fintech Fast Track và tầm bao phủ của mạng lưới Visa.

Airwallex Director of Financial Partnerships, Holly Fang.

Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.