• Airwallex + Visa. Phá vỡ các rào cản thương mại quốc tế

    Hãy đọc về cách Visa giúp Airwallex thực hiện tầm nhìn của họ trong việc cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế nhanh hơn, rẻ hơn và minh bạch hơn.

Airwallex Vice President of Engineering, Craig Rees.Airwallex Director of Financial Partnerships, Holly Fang.

Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.