• Chime + Visa. Ngân hàng đổi mới

    Visa hợp tác với các công ty ở tất cả các quy mô trong toàn ngành tài chính để giúp họ đạt được tầm nhìn của mình. Hãy xem chúng tôi đã giúp Chime như thế nào trên hành trình từ khởi nghiệp cho tới khi trở thành công ty lớn.

Zach Smith, SVP of Product of Chime.

Chris Britt, Co-founder and CEO of Chime.

Chime qua các con số

4 times
8 million
70%
Illustration of a Visa Direct process.

Zach Smith, SVP of Product of Chime.

Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.