• Finaxar + Visa. Dùng công nghệ để đổi mới hoạt động tài chính trong kinh doanh

    Visa đã giúp Finaxar tạo ra một giải pháp trực tuyến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần một cách thức nhanh chóng và an toàn để thanh toán, quản lý chi phí và nhận vốn lưu động.4.
24 hrs.
500K.


Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.