• Finaxar + Visa. Dùng công nghệ để đổi mới hoạt động tài chính trong kinh doanh

    Visa đã giúp Finaxar tạo ra một giải pháp trực tuyến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang cần một cách thức nhanh chóng và an toàn để thanh toán, quản lý chi phí và nhận vốn lưu động.

Sứ mệnh của Finaxar


Visa đã giúp Finaxar như thế nào


Finaxar qua các con số

4.
24 hrs.
500K.

Các giải pháp và dịch vụ Visa được Finaxar sử dụng

Finaxar sử dụng các sản phẩm và chương trình của Visa để giúp thực hiện các mục tiêu kinh doanh của mình. Họ đã tham gia và giành chiến thắng tại Chương trình Everywhere Initiative Singapore năm 2019 của Visa.


Bạn đã sẵn sàng để thiết lập một quan hệ đối tác mạnh mẽ?

Truy cập Cổng thông tin đối tác và tìm hiểu thêm về cách hợp tác với Visa có thể giúp bạn tiếp cận người tiêu dùng trên toàn cầu.